Bokningsvillkor


  1. En icke-återbetalningsbar bokningsavgift på beloppet 1200 sek krävs för att din plats ska vara reserverad på resan. Återstående summa på 4800 sek ska vara betalt senast den 27 maj 2024 (en faktura skickas till dig i början av maj 2024). Om den totala summan inte är betald på eller före förfallodatumet kommer din plats att överlåtas till någon på väntelistan. Bokningsavgiften återbetalas inte under sådanna omständigheter.
  2. Lina Kronholm förbehåller sig rätten att ställa in resan om den inte uppfyller det krävda minimiantalet på 3st deltagare. Om det händer, kommer bokningsavgift att återbetalas helt.
  3. Bokningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning. Bokningsavgift betalas endast tillbaka vid sjukdom (läkarintyg krävs) eller akuta förhinder. Deltagare ges däremot möjligheten att överlåta sin plats till en annan person.
  4. Vid oförutsägbara händelser (exempelvis naturkatastrofer, pandemier och krig) som gör att resan inte kan hållas på de annonserade datumen, kommer nya datum fastställas och resan kommer att skjutas upp.
  5. Avgiften för denna resa täcker endast söndagens frukost . Resterande måltider betalar deltagaren själv. Meddela eventuella allergier eller specialkost.
  6. Lina Kronholm förbehåller sig rätten att ta in eventuella assistenter eller medhjälpare på någon workshop, turné eller evenemang.
  7. Lina Kronholm och hennes medhjälpare, våra värdar och hästägare ansvarar inte för personskador eller skador på egendom som uppstår på evenemangsområdet. Du är ansvarig för din egen säkerhet hela tiden.
  8. Resan kommer fotograferas, filmas och spelas in i syfte att samla in material till framtida resor. Deltagaren ombes meddela om de inte önskar förekomma på film eller bild.
  9. Under denna resa kommer inga föresläsningar eller explicita utbildningatillfällen ges.


Bokningsformulär